Zakładom spożywczym oferujemy fachową pomoc w następujących dziedzinach:

1. Bezpieczeństwo żywności:


2. Znakowanie żywności


3. Dokumentacja technologiczna